Taarifa ya utekelezaji wa shughuli za Taasisi ya moyo Jakaya Kikwete (JKCI) na mwelekeo wa utekelezaji kwa Mwaka wa Fedha 2022/2023. / News